Gerçek Kişi Nedir?

Gerçek Kişi, hukuksal olarak sağsalim ve bütün doğumla kişinin ölüm gününe kadar geçen zaman diliminde kişiler için kullanılan hukuksal terimdir.

Gerçek Kişi ‘ye ait olan ve onu tanımlayan her türlü bilgiye kişisel veri denir. Doğrudan ya da dolaylı yoldan kişile ilişkili olan ve kişiyi belirleyen her türlü bilgi kişisel veridir.

Veri sözcüğünün kelime anlamı her ne kadar bilgi olsa da her bilgi veri değildir. Bilginin veri olabilmesi için somut olması gerekmektedir. Dolayısıyla her veri de kişisel veri değildir. Bir verinin kişisel veri olabilmesi için 3 koşul bulunmaktadır. Bunlar:

1.Kişiye Ait Her Türlü Bilgi

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel verinin tanımından yola çıktığımızda ilk unsur bilgidir. Son derece geniş olan bu ifade gerçek bir kişinin  kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örneğin  adı, soyadı, doğum tarihi telefon No, Plaka, Sigorta No, pasaport No, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, özgeçmişi, parmak izleri, aile bilgileri, hobileri, tercihleri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm verilerde kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Özel Nitelikli (Hassas) Veri Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Örneğin: kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı vb. gibi.

Yani verinin herhangi bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebiliyor olması ya da o gerçek kişiyi tanımlayabilmesi gerekmektedir.

2.Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Gerçek Kişi

Kişisel veri, Kişinin doğrudan kimlik bilgilerini gösteren T.C kimlik numarası olabileceği gibi, Kişinin kimliğini doğrudan göstermeyen sosyal güvenlik numarası, araç plakası numarası, pasaport numarası vb. gibi dolaylı bilgiler üzerinden herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucu kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsamaktadır.

3.Bilginin Gerçek Kişiye Ait Olması

Verinin kişisel veri olabilmesi için sadece bir kişiye ait olması gerekmektedir. O yüzden tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel veri sayılmamaktadır. Yani bir şirketin ticaret unvanı, adresi, vergi kimlik numarası gibi bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri tanımının dışında kalacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Nedir?

Kişiye ait bilgilerin sadece kişinin izni dahilinde, kurum ve kuruluşlar tarafından erişilip kullanılmasıdır. Kanunun izin verdiği bazı istisnai  durumlarda (kanunda detaylı olarak belirtilmiştir) kişinin açık rızası alınmadan kişi ile ilgili kişisel veriler saklanabilir veya kullanılabilir. Kurum bünyesinde ilgili kişilere ait çok fazla veri içeren hastane, banka, büyük ölçekli şirketleri, online alışveriş siteleri gibi bu kurum ve kuruluşlar kişiyi tanımlayan bilgilere sahip oldukları için teknik altyapılarını, güvenlik konularını gözden geçirmeli ve kendi içlerinde veri ihlaline izin vermeyecek sistemler kurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kişilere ait bilgileri paylaşan kurum ve kuruluşlar ya da kurum içerisindeki kişilere ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Böylece kişisel verilerin korunması ile kişilik haklarının korunması amaçlanır.

İlgili Mesajlar

Bir Cevap bırakın

GDPR

Görüşmeyi Başlat
Merhaba, hangi konu ile ilgili size yardımcı olabiliriz?
*VERBİS Kaydı Danışmanlığı
*KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı
*BT Danışmanlığı
*GDPR Danışmanlığı
*Kurumunuza Özel Eğitim ve Danışmanlık