VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiler veri sorumlusu olarak adlandırılmaktadır. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilir. 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), yürürlüğe girdikten sonra yukarıda tanımını yaptığımız veri sorumlularına belirli yükümlülükler gelmiştir. Bu yükümlülüklerin en önemlisi VERBİS sistemine kayıt işlemleridir. Veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerin belirli kategorilerde analiz edilerek talep edilen standart bir yapıda VERBİS sistemine  girilmesini ve dolayısıyla ortak bir ortamda toplanmasını sağlanır.

Standart yapıdaki kategoriler:

  • Veri sorumlusunun kimlik bilgiler,
  • Veri konusuna ait kişi grupları / kategoriler,
  • Verinin işlendiği amaç,
  • Verinin aktarılacağı alıcı gruplar,
  • Verinin amacına göre saklama süresi,
  • Veri güvenliği,
  • Verinin diğer kurum veya şahıslara aktarım politikası.

VERBİS uygulamasına girilen bilgiler kişisel veriler değil, veri sorumlularının işlemekte oldukları verilerin sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgiler olduğunu belirtmek çok önemlidir. VERBİS sistemi kamuya açıktır ve kişisel bilgi içermediği için sorun yaratmayacaktır.

Verbis Kayıt Zorunluluğu

Yasa, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı veri sorumlularının verileri işleme faaliyetine başlamadan önce VERBİS sistemine kayıt olunmasını ‘’6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. Maddesi’’ ile zorunlu tutmuştur.

Kanuna göre kişisel verileri işleyen veri sorumluları, verileri işlemeden önce VERBİS sistemi için kayıt olmalı, kayıt olduktan sonra da verileri işlerken yaptıkları faaliyetler ile ilgili bilgileri VERBİS için beyan etmek zorundadırlar. Böylece kişisel verileri korunması hakkında nasıl bir yöntem izleneceği sisteme kayıt edilmesi sağlanır.

VERBİS Kayıt Süresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre yürürlüğe giren yasanın tarihinden itibaren veri sorumlusu olacak kişilerin, VERBİS sistemine kayıt ve bildirim yapmaları için belirli bir süre tanınmıştır. Bu süre içerisinde veri sorumlularının ve hazırlanan envanterin tam olarak VERBİS sistemine kaydedilmesini şart koşmuştur. KVKK’nun 27 Aralık 2019 tarihinde aldığı karar ile 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre süreyi uzatmıştır. Karara göre aşağıdaki tabloda verilen tarihlere kadar kayıt işlemi tamamlanmış ve hazırlanan envanterin VERBİS sistemine kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt süresinde bir değişiklik olursa bunu duyurular kısmından inceleyebilirsiniz.

Veri SorumlularıVERBİS Kayıt Yükümlülüğü Başlangıç TarihiVERBİS Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları 01.10.2018 30.06.2020
Yurtdışında yerleşik veri sorumluları01.10.201830.06.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 30.09.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları01.04.201931.12.2020

VERBİS Cezaları, Yaptırımları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’n 18’inci maddesinin 1. fıkrasının ç bendinde kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verileceği belirtilmektedir.

Kanunun aynı maddesinin 3. fıkrasında ise yükümlülüğü yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar ve kamu görevlileri ile kamu kurumu ile aynı niteliği taşıyan meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerince işlem yapılır ve işlem sonucundaki yaptırım Kurul’a bildirilir.

Yönetmeliğin 8. Maddesine göre kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumluları, herhangi bir fiili, hukuki veya teknik bir imkansızlıktan kaynaklı VERBİS sistemine olan kayıt yükümlülüklerini yerini getiremiyor ise bu imkansızlığın ortaya çıktığı günden itibaren 7 gün içerisinde kuruma yazılı olarak başvurarak ek süre talep edebilir. Kurum bir defaya mahsus olmak üzere veri sorumlusuna VERBİS sistemine kayıtlarını gerçekleştirebilmeleri için ek süre verebilmektedir. Sadece maddi cezalarla sınırlı olmayan bu yaptırımlar, kişisel verileri yok etmeme ya da kurumdan bilgi saklamak adına verilerin ortadan kaldırılması durumlarında hapis cezası da verilmektedir.

İlgili Mesajlar

Bir Cevap bırakın

GDPR

Görüşmeyi Başlat
Merhaba, hangi konu ile ilgili size yardımcı olabiliriz?
*VERBİS Kaydı Danışmanlığı
*KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı
*BT Danışmanlığı
*GDPR Danışmanlığı
*Kurumunuza Özel Eğitim ve Danışmanlık